Chính sách bảo mật

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng các Lightstectrang web .com và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có tại hoặc thông qua trang web (gọi chung là Trang web). Trang web được sở hữu và điều hành bởi Lightstec ("Lightstec"). The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies (including, without limitation, Lightstec's Privacy Policy) and procedures that may be published from time to time on this Site by Lightstec (collectively, the "Agreement").

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là ưu đãi của Lighttec, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

 • Tài khoản và trang web Lightstec.com của bạn. Nếu bạn tạo một blog/trang web trên Trang web, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và blog của mình, đồng thời bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản và mọi hành động khác được thực hiện liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc chỉ định từ khóa cho blog của mình theo cách gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp, kể cả theo cách nhằm mục đích đánh đổi tên hoặc uy tín của người khác và Lighttec có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ mô tả hoặc từ khóa nào mà họ cho là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, hoặc theo cách khác có khả năng gây ra Lightstec Bạn phải thông báo ngay cho Lightstec về mọi hoạt động sử dụng trái phép blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Lightstec sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Bạn, bao gồm mọi thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do các hành động hoặc thiếu sót đó.

 • Responsibility of Contributors. If you operate a blog, comment on a blog, post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, "Content"), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, or computer software. By making Content available, you represent and warrant that:
 • việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • nếu chủ lao động của bạn có quyền đối với tài sản trí tuệ mà bạn tạo ra, thì bạn đã (i) được chủ lao động của bạn cho phép đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được chủ lao động của bạn cho phép miễn trừ đối với tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
 • bạn đã hoàn toàn tuân thủ mọi giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để chuyển thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản bắt buộc nào;
  Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu máy tính, phần mềm độc hại, ngựa thành Troy hoặc nội dung có hại hoặc phá hoại nào khác;
 • Nội dung không phải là thư rác, không phải do máy tạo hoặc ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng thứ hạng của các trang web bên thứ ba trên công cụ tìm kiếm hoặc cho các hành vi trái pháp luật khác (như như lừa đảo) hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của tài liệu (chẳng hạn như giả mạo);
 • Nội dung không khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với các cá nhân hoặc tổ chức và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • blog của bạn không được quảng cáo qua các tin nhắn điện tử không mong muốn, chẳng hạn như các liên kết spam trên các nhóm tin, danh sách email, các blog và trang web khác cũng như các phương pháp quảng cáo không mong muốn tương tự;
 • your blog is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company. For example, your blog's URL or name is not the name of a person other than yourself or company other than your own; and you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by Lightstecor otherwise.

Bằng cách gửi Nội dung tới Lightstec để đưa vào Trang web của bạn, bạn cấp cho Lighttec giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá blog của bạn . Nếu bạn xóa Nội dung, Lightstec sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xóa Nội dung đó khỏi Trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ nhớ đệm hoặc tham chiếu đến Nội dung có thể không khả dụng ngay lập tức.

Without limiting any of those representations or warranties, Lightstec has the right (though not the obligation) to, in Lightstec's sole discretion (i) refuse or remove any content that, in Lightstec's reasonable opinion, violates any Lightstec policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in Lightstec's sole discretion. Lightstec will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.3

 • Thanh toán và gia hạn.
  Điều khoản chung.
  Bằng cách chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho Lighttec các khoản phí đăng ký một lần và/hoặc hàng tháng hoặc hàng năm được chỉ định (các điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong các thông báo khác). Các khoản thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ chi trả cho việc sử dụng dịch vụ đó trong khoảng thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như đã nêu. Các khoản thanh toán không được hoàn lại.
  Tự động gia hạn.
  Trừ khi bạn thông báo cho Lightstec trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện hành mà bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn ủy quyền cho chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng áp dụng sau đó cho đăng ký đó (cũng như mọi khoản thuế) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ dành cho bạn. Việc nâng cấp có thể bị hủy bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn tới Lightstec bằng văn bản.

 • Lệ phí; Sự chi trả. Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho Lighttec các khoản phí thiết lập hiện hành và phí định kỳ. Phí áp dụng sẽ được lập hóa đơn bắt đầu từ ngày dịch vụ của bạn được thiết lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. Lightstec có quyền thay đổi các điều khoản và phí thanh toán sau ba mươi (30) ngày trước khi thông báo bằng văn bản cho bạn. Bạn có thể hủy dịch vụ bất cứ lúc nào sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho Lightstec.
  Support. If your service includes access to priority email support. "Email support" means the ability to make requests for technical support assistance by email at any time (with reasonable efforts by Lightstec to respond within one business day) concerning the use of the VIP Services. "Priority" means that support takes priority over support for users of the standard or free Lightstec.com services. All support will be provided in accordance with Lightstec standard services practices, procedures and policies.

 • Responsibility of Website Visitors. Lightstechas not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material's content, use or effects. By operating the Website, Lightstec does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. The Website may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The Website may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. Lightstec disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted.

 • Nội dung được đăng trên các trang web khác. Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được cung cấp thông qua các trang web và trang web mà Lightstec.com liên kết đến và liên kết đó đến Lightstec.com. Lightstec không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web và trang web không phải của Lightstec đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến trang web hoặc trang web không phải của Lightstec, Lightstec không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của mình khỏi vi-rút, sâu máy tính, ngựa thành Troy và nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Lightstec từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do việc bạn sử dụng các trang web và trang web không phải của Lightstec.

 • Copyright Infringement and DMCA Policy. As Lightstecasks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by Lightstec.com violates your copyright, you are encouraged to notify Lightstec in accordance with Lightstec's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Policy. Lightstec will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. Lightstec will terminate a visitor's access to and use of the Website if, under appropriate circumstances, the visitor is determined to be a repeat infringer of the copyrights or other intellectual property rights of Lightstec or others. In the case of such termination, Lightstec will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to Lightstec.

 • Intellectual Property. This Agreement does not transfer from Lightstecto you any Lightstec or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with Lightstec. Lightstec, Lightstec.com, the Lightstec.com logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with Lightstec.com, or the Website are trademarks or registered trademarks of Lightstec or Lightstec's licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any Lightstec or third-party trademarks.

 • Lighttec bảo lưu quyền hiển thị quảng cáo trên blog của bạn trừ khi bạn đã mua tài khoản không có quảng cáo.

 • Lightstecreserves the right to display attribution links such as 'Blog at Lightstec.com,' theme author, and font attribution in your blog footer or toolbar.
  Partner Products. By activating a partner product (e.g. theme) from one of our partners, you agree to that partner's terms of service. You can opt out of their terms of service at any time by de-activating the partner product.

 • Domain Names. If you are registering a domain name, using or transferring a previously registered domain name, you acknowledge and agree that use of the domain name is also subject to the policies of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), including their Registration Rights and Responsibilities.

 • Lightsecre bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Trong tương lai, Lightstec cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  Termination. Lightstec may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your Lightstec.com account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. Notwithstanding the foregoing, if you have a paid services account, such account can only be terminated by Lightstec if you materially breach this Agreement and fail to cure such breach within thirty (30) days from Lightstec's notice to you thereof; provided that, Lightstec can terminate the Website immediately as part of a general shut down of our service. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

 • Disclaimer of Warranties. The Website is provided "as is". Lightstecand its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither Lightstec nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Website will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Website at your own discretion and risk.

 • Trách nhiệm hữu hạn. Trong mọi trường hợp, Lighttec hoặc nhà cung cấp hoặc người cấp phép của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với: (i) bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào; (ii) chi phí mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) do gián đoạn sử dụng hoặc mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá khoản phí mà bạn đã trả cho Lighttec theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi xảy ra hành động. Lightstec sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ nào do các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm theo luật hiện hành.
  Đại diện chung và bảo hành. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) việc bạn sử dụng Trang web sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của Lighttec, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang, thành phố của bạn hoặc khu vực chính phủ khác, liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú) và (ii) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

 • You agree to indemnify and hold harmless Lightstec, its contractors, and its licensor, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys' fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to your violation of this Agreement.

 • This Agreement constitutes the entire agreement between Lightstecand you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Lightstec, or by the posting by Lightstec of a revised version. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in San Francisco County, California. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in San Francisco, California, in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys' fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties' original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; Lightstec may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.