Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce zmluvné podmienky upravujú všetko používanie Lightstecwebovú lokalitu .com a všetok obsah, služby a produkty dostupné na webovej lokalite alebo prostredníctvom webovej lokality (spolu webová lokalita). Webovú stránku vlastní a prevádzkuje Lightstec ("Lightstec"). The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies (including, without limitation, Lightstec's Privacy Policy) and procedures that may be published from time to time on this Site by Lightstec (collectively, the "Agreement").

Pred vstupom na webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte túto zmluvu. Vstupom alebo používaním ktorejkoľvek časti webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sú tieto podmienky považované za ponuku spoločnosti Lightstec, prijatie je výslovne obmedzené na tieto podmienky. Webová stránka je dostupná len pre fyzické osoby, ktoré majú aspoň 13 rokov.

 • Váš účet a stránka na Lightstec.com. Ak si vytvoríte blog/stránku na Webovej stránke, zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a blogu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod účtom, a za všetky ďalšie kroky podniknuté v súvislosti s blogom. Kľúčové slová nesmiete popisovať ani priraďovať k svojmu blogu zavádzajúcim alebo nezákonným spôsobom, a to ani spôsobom určeným na obchodovanie s menom alebo povesťou iných, a Lightstec môže zmeniť alebo odstrániť akýkoľvek popis alebo kľúčové slovo, ktoré považuje za nevhodné alebo nezákonné alebo inak. pravdepodobne spôsobí Lightstec Musíte okamžite informovať Lightstec o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho blogu, vášho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Spoločnosť Lightstec nebude zodpovedná za žiadne činy alebo opomenutia z vašej strany, vrátane akýchkoľvek škôd akéhokoľvek druhu vzniknutých v dôsledku takýchto činov alebo opomenutí.

 • Responsibility of Contributors. If you operate a blog, comment on a blog, post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, "Content"), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, or computer software. By making Content available, you represent and warrant that:
 • sťahovanie, kopírovanie a používanie Obsahu neporuší vlastnícke práva, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov, práv na ochrannú známku alebo obchodného tajomstva akejkoľvek tretej strany;
 • ak má váš zamestnávateľ práva na duševné vlastníctvo, ktoré vytvoríte, buď ste (i) dostali od svojho zamestnávateľa povolenie uverejniť alebo sprístupniť Obsah vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek softvéru, alebo (ii) zabezpečili ste od svojho zamestnávateľa zrieknutie sa všetky práva k Obsahu;
 • ste plne dodržali všetky licencie tretích strán týkajúce sa Obsahu a urobili ste všetko potrebné na úspešné odovzdanie všetkých požadovaných podmienok koncovým používateľom;
  Obsah neobsahuje ani neinštaluje žiadne vírusy, červy, malvér, trójske kone ani iný škodlivý alebo deštruktívny obsah;
 • Obsah nie je spam, nie je generovaný strojovo ani náhodne a neobsahuje neetický alebo nechcený komerčný obsah, ktorý je určený na zvýšenie návštevnosti stránok tretích strán alebo na zvýšenie hodnotenia stránok tretích strán vo vyhľadávačoch alebo na ďalšie nezákonné činy (napr. ako phishing) alebo zavádzať príjemcov, pokiaľ ide o zdroj materiálu (napríklad spoofing);
 • obsah nie je pornografický, neobsahuje hrozby ani nepodnecuje násilie voči jednotlivcom alebo subjektom a neporušuje práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany;
 • váš blog nie je propagovaný prostredníctvom nevyžiadaných elektronických správ, ako sú odkazy na nevyžiadanú poštu v diskusných skupinách, e-mailových zoznamoch, iných blogoch a webových stránkach a podobné nevyžiadané propagačné metódy;
 • your blog is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company. For example, your blog's URL or name is not the name of a person other than yourself or company other than your own; and you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by Lightstecor otherwise.

Odoslaním obsahu spoločnosti Lightstec na zahrnutie na vašu webovú stránku udeľujete spoločnosti Lightstec celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na reprodukciu, úpravu, úpravu a publikovanie obsahu výlučne na účely zobrazovania, distribúcie a propagácie vášho blogu. . Ak vymažete obsah, spoločnosť Lightstec vynaloží primerané úsilie na jeho odstránenie z webovej lokality, ale beriete na vedomie, že ukladanie do vyrovnávacej pamäte alebo odkazy na obsah nemusia byť okamžite nedostupné.

Without limiting any of those representations or warranties, Lightstec has the right (though not the obligation) to, in Lightstec's sole discretion (i) refuse or remove any content that, in Lightstec's reasonable opinion, violates any Lightstec policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in Lightstec's sole discretion. Lightstec will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.3

 • Platba a obnovenie.
  Všeobecné podmienky.
  Výberom produktu alebo služby súhlasíte s tým, že zaplatíte Lightstec uvedené jednorazové a/alebo mesačné alebo ročné predplatné (ďalšie platobné podmienky môžu byť zahrnuté v inej komunikácii). Platby za predplatné sa budú účtovať na základe predplatenia v deň, keď sa zaregistrujete na inováciu, a budú pokrývať používanie tejto služby počas mesačného alebo ročného obdobia predplatného, ​​ako je uvedené. Platby sa nevracajú.
  Automatická obnova.
  Ak pred uplynutím príslušného obdobia predplatného neoznámite Lightstec, že ​​chcete zrušiť predplatné, vaše predplatné sa automaticky obnoví a oprávňujete nás, aby sme za toto predplatné vyberali v tom čase uplatniteľný ročný alebo mesačný poplatok za predplatné (ako aj všetky dane). pomocou akejkoľvek kreditnej karty alebo iného platobného mechanizmu, ktorý pre vás evidujeme. Aktualizácie je možné kedykoľvek zrušiť odoslaním vašej žiadosti spoločnosti Lightstec písomne.

 • Poplatky; Platba. Registráciou účtu služieb súhlasíte s tým, že spoločnosti Lightstec zaplatíte príslušné poplatky za nastavenie a opakujúce sa poplatky. Príslušné poplatky budú fakturované odo dňa zriadenia vašich služieb a pred použitím takýchto služieb. Spoločnosť Lightstec si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky a poplatky na základe písomného oznámenia tridsiatich (30) dní vopred. Služby môžete kedykoľvek zrušiť na tridsať (30) dní písomnou výpoveďou spoločnosti Lightstec.
  Support. If your service includes access to priority email support. "Email support" means the ability to make requests for technical support assistance by email at any time (with reasonable efforts by Lightstec to respond within one business day) concerning the use of the VIP Services. "Priority" means that support takes priority over support for users of the standard or free Lightstec.com services. All support will be provided in accordance with Lightstec standard services practices, procedures and policies.

 • Responsibility of Website Visitors. Lightstechas not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material's content, use or effects. By operating the Website, Lightstec does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. The Website may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The Website may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. Lightstec disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted.

 • Obsah uverejnený na iných webových stránkach. Nekontrolovali sme a nemôžeme kontrolovať všetky materiály, vrátane počítačového softvéru, sprístupnené prostredníctvom webových lokalít a webových stránok, na ktoré odkazuje Lightstec.com a ktoré odkazujú na Lightstec.com. Lightstec nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a webovými stránkami, ktoré nie sú Lightstec, a nezodpovedá za ich obsah alebo ich použitie. Prepojením na webovú stránku alebo webovú stránku, ktorá nepatrí spoločnosti Lightstec, spoločnosť Lightstec nevyjadruje ani nenaznačuje, že takúto webovú stránku alebo webovú stránku podporuje. Zodpovedáte za prijatie opatrení potrebných na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Spoločnosť Lightstec sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu z vášho používania webových stránok a webových stránok iných ako Lightstec.

 • Copyright Infringement and DMCA Policy. As Lightstecasks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by Lightstec.com violates your copyright, you are encouraged to notify Lightstec in accordance with Lightstec's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Policy. Lightstec will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. Lightstec will terminate a visitor's access to and use of the Website if, under appropriate circumstances, the visitor is determined to be a repeat infringer of the copyrights or other intellectual property rights of Lightstec or others. In the case of such termination, Lightstec will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to Lightstec.

 • Intellectual Property. This Agreement does not transfer from Lightstecto you any Lightstec or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with Lightstec. Lightstec, Lightstec.com, the Lightstec.com logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with Lightstec.com, or the Website are trademarks or registered trademarks of Lightstec or Lightstec's licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any Lightstec or third-party trademarks.

 • Lightstecre si vyhradzuje právo zobrazovať reklamy na vašom blogu, pokiaľ ste si nezakúpili účet bez reklám.

 • Lightstecreserves the right to display attribution links such as 'Blog at Lightstec.com,' theme author, and font attribution in your blog footer or toolbar.
  Partner Products. By activating a partner product (e.g. theme) from one of our partners, you agree to that partner's terms of service. You can opt out of their terms of service at any time by de-activating the partner product.

 • Domain Names. If you are registering a domain name, using or transferring a previously registered domain name, you acknowledge and agree that use of the domain name is also subject to the policies of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), including their Registration Rights and Responsibilities.

 • Lightstecre si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť tejto zmluvy. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny v tejto zmluve. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien tejto zmluvy predstavuje prijatie týchto zmien. Lightstec môže tiež v budúcnosti ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú podliehať zmluvným podmienkam tejto zmluvy.
  Termination. Lightstec may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your Lightstec.com account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. Notwithstanding the foregoing, if you have a paid services account, such account can only be terminated by Lightstec if you materially breach this Agreement and fail to cure such breach within thirty (30) days from Lightstec's notice to you thereof; provided that, Lightstec can terminate the Website immediately as part of a general shut down of our service. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

 • Disclaimer of Warranties. The Website is provided "as is". Lightstecand its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither Lightstec nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Website will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Website at your own discretion and risk.

 • Obmedzenie zodpovednosti. Spoločnosť Lightstec, ani jej dodávatelia alebo poskytovatelia licencií nebudú v žiadnom prípade zodpovední s ohľadom na akýkoľvek predmet tejto zmluvy na základe akejkoľvek zmluvy, nedbanlivosti, striktnej zodpovednosti alebo inej právnej alebo spravodlivej teórie za: (i) akékoľvek špeciálne, náhodné alebo následné škody; ii) náklady na obstarávanie náhradných produktov alebo služieb; (iii) za prerušenie používania alebo stratu alebo poškodenie údajov; alebo (iv) za akékoľvek sumy, ktoré presahujú poplatky, ktoré ste zaplatili spoločnosti Lightstecunder tejto zmluvy počas obdobia dvanástich (12) mesiacov pred dôvodom žaloby. Lightstec nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené záležitosťami, ktoré sú mimo ich primeranej kontroly. Vyššie uvedené neplatí v rozsahu zakázanom platnými právnymi predpismi.
  Všeobecné zastúpenie a záruka. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) vaše používanie webovej stránky bude v prísnom súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Lightstec, s touto zmluvou a so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek miestnych zákonov alebo nariadení vo vašej krajine, štáte, meste). alebo inej vládnej oblasti, pokiaľ ide o online správanie a prijateľný obsah a vrátane všetkých príslušných zákonov týkajúcich sa prenosu technických údajov exportovaných zo Spojených štátov alebo z krajiny, v ktorej bývate) a (ii) vaše používanie webovej stránky neporuší ani spreneveriť práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany.

 • You agree to indemnify and hold harmless Lightstec, its contractors, and its licensor, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys' fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to your violation of this Agreement.

 • This Agreement constitutes the entire agreement between Lightstecand you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Lightstec, or by the posting by Lightstec of a revised version. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in San Francisco County, California. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in San Francisco, California, in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys' fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties' original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; Lightstec may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

Aktualizujte predvoľby súborov cookie