Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Đây là lightstecChính sách của .com nhằm tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành các trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, lightstec thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích củalightstec trong thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của lightstec sử dụng trang web của nó. Đôi khi, lightstec có thể đưa ra thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Lightstec cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên các blog / site lightstec .lightstec chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người nhận xét đã đăng nhập trong cùng trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ việc địa chỉ IP và địa chỉ email của người nhận xét được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog / trang web nơi nhận xét đó được để lại.

Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của lightstec chọn tương tác với lightstec theo những cách yêu cầu lightstec thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà lightstec thu thập phụ thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại lightstec.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia vào các giao dịch với lightstec được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó khi cần thiết. Trong mỗi trường hợp, lightstec chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với lightstec .lightstec không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thống kê Tổng hợp

Lightstec có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của những người truy cập vào các trang web của mình .lightstec có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, lightstec không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Lightstec chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt lightstec hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn trên các trang web của lightstec và ( ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của lightstec, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ .lightstec sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của nó, như đã mô tả ở trên, lightstec chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi lightstec thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của lightstec, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web lightstec và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, đôi khi lightstec có thể gửi cho bạn email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với lightstec và của chúng tôi Mỹ phẩm. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác .lightstec thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm ẩn.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại .lightstec sử dụng cookie để giúp lightstec xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng trang web lightstec và Những người truy cập trang web tùy chọn. Khách truy cậplightstec không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của lightstec, với nhược điểm là một số tính năng của trang web lightstec có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Chuyển giao kinh doanh

Nếu lightstec, hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của nó, đã được mua lại hoặc trong trường hợp không chắc là lightstec ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thì thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn xác nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại lightstec nào có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của lightstec và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng lightstec có thể thay đổi Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của lightstec .lightstec khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của lightstec. Nếu bạn có tài khoản lightstec.com, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Cập nhật tùy chọn cookie